Get the Flash Player to see this player.

 
สมัคร ยกเลิก
 

 
ข้อมูลทั่วไปประเทศนิวซีแลนด์

    นิวซีแลนด์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียประมาณ 1,600 กิโลเมตร อยู่บริเวณ ตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตร ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิคทางด้านตะวันออก และทะเลทัสมัน ทางด้านตะวันตก นิวซีแลนด์ มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วย เกาะใหญ่ 2 เกาะ คือเกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็ก เกาะน้อย อีกจำนวนหนึ่ง
นิวซีแลนด์มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 268,000 ตารางกิโลเมตร ขนาดจะ ใกล้เคียงกับประเทศอังกฤษ ลักษณะเกาะมีรูปร่างยาว ที่ประกอบไปด้วยชายหาด มากมาย และทะเลเล็ก ๆ ที่เรียกว่า ฟยอร์ด (Fjord) บางส่วนเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ ใช้เพาะปลูกและ เลี้ยงสัตว์ มีบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว และยังไม่ดับ บ่อโคลนเดือด บริเวณเทือกเขา สูงมีหิมะ ขาวปกคลุม พื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์ มีภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย และสวยงาม

North Island

o Auckland (โอ๊คแลนด์) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรม ของประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ มีแม่น้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาว ที่สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่าน
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิเช่น Auckland's Sky Tower, Mount Eden , Kelly Tarlton's ,Auckland Zoo, Auckland Museum , National Maritime Museum , Auckland Regional Botanical Garden, Victoria Park Market , Auckland Harbour Bridge

o Wellington (เวลลิงตัน) เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายสุดของ เกาะเหนือ ซึ่งจะเป็นแหล่งที่ตั้งของที่ทำการรัฐบาล และเมืองนี้ได้รับสมญาว่าเป็น Windy city เวลลิงตันเป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่าง เกาะเหนือ และเกาะใต้ ที่มีช่องแคบคุก (cook) คั่นกลาง ทำให้เกิดกระแสลมแรง เป็นแหล่งรวมสถานที่สำคัญ ผ่อนคลายกับบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบ ตั้งอยู่บนอ่าวของทางตอนใต้สุดของเกาะเหนือ มีความสำคัญในด้านการปกครอง และเป็นจุดเชื่อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิเช่น Wellington Zoo,Te Papa, National Art Gallery, National Library, National Opera, Wellington Botanic Gardens, National War Memorial

o Rotorua (โรโตรัว) เป็นเมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เนื่องจาก เมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ ด้วยปลาเทราต์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ทำให้เมือง นี้เต็มไป ด้วยความสนุกสนาน สำหรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองโรโตรัวอาทิเช่น Te Whakarewarewa, Polynesian, Lake Rotorua, Rainbow Spring Farm, Ohinemutu, Waikite Valley Thermal Pool, Skyline Skyride, Whirinaki Forest Park

South Island
o Christchurch (ไคร้สท์เชิร์ช) เป็นเมืองเก่าแก่และ ใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษอย่างแท้จริง มีสวนดอกไม้สวยงาม มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านกลางเมืองและประกอบด้วยสถาปัตยกรรมในรูปแบบของอังกฤษยุคบุกเบิก ไคร้สท์เชิร์ชถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสวนดอกไม้ตระการตา (Garden City)
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองไคร้สท์เชิร์ชอาทิเช่น Cathedral Square Church of England, Botanic Gardens and Hagley Park, Canterbury Museum, Willowbank Wildlife Reserve, Southern Encounter Aquarium and Kiwi House, The Roman Catholic Basilica, Christchurch City Art Gallery
o Dunedin (ดะเนดิน) หรือสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในเขต Otago เป็นที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ University of Otago ปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยวทัวร์ธรรมชาติ (Eco-tour) เช่น ทัวร์ดูนกเพนกวิน, ทัวร์ดูแมวน้ำ, และการเดินป่าแบบธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองดะเนดินอาทิเช่น Taieri Gorge Railway, Royal Albatross Centre, New Zealand Marine Studies Centre and Westpac Aquarium, Dunedin’s Botanic Gardens, Otago Museum and Discovery World, New Zealand Sports Hall of Fame, University of Otago

ฤดูกาล

ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่

ฤดูร้อน ธันวาคม - กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูหนาว มิถุนายน – สิงหาคม
ฤดูใบไม่ผลิ กันยายน – พฤศจิกายน

เวลา

เวลาของประเทศนิวซีแลนด์ จะเดินเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงระหว่างตอนต้นเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมีนาคม ที่เวลาของนิวซีแลนด์จะเร็วกว่าประเทศไทยเป็น 6 ชั่วโมงเนื่องจากเป็นช่วงเวลา Day Light Saving

เวลาทำการโดยทั่วไป

    ธนาคาร จันทร์-ศุกร์ 09.30-16.30 น. ( เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ )

 

  • ธุรกิจและห้างร้านต่าง ๆ จันทร์-พุธ 09.00-17.30 น. พฤหัสบดีหรือศุกร์เปิดทำการ 09.00-21.00 น. เสาร์ 09.00-12.30 น.
    (วันอาทิตย์หยุด)
  • ร้านอาหาร อาทิตย์-พฤหัสบดี 11.30/12.00-15.00 น. และ 18.00-21.00 น. ศุกร์-เสาร์เปิดบริการ 18.00-23.00 น.
  • ซุปเปอร์มาร์เก็ต เปิด 09.00-21.00 น. หรือ 24 ชั่วโมงทุกวัน

 

ประชากร

    นิวซีแลนด์มีประชากร 3.9 ล้านคน เรียกตัวเองว่า ชาวกีวี ประชากรส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากยุโรป เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ กลุ่มรองลงมาเป็น ชาวเผ่าเมาลี อีกกลุ่มหนึ่งเป็นชาวโพลินีเซียนจากหมู่เกาะต่างๆ ที่เหลือจะเป็นผู้ที่มีความรู้ที่รัฐบาลสนับสนุนให้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานได้ โดยมากจะเป็นชาวเอเชีย และโพลินีเซียน สังคมชาวนิวซีแลนด์จึงประกอบไปด้วยหลากหลายภาษา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์

วัฒนธรรมและสังคม

    นิวซีแลนด์มีวัฒนธรรม 2 แบบ คือ วัฒนธรรมคนผิวขาว ซึ่งคล้ายคลึงกับคนยุโรปและอเมริกัน และวัฒนธรรมเผ่าเมารี ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาและเป็นวัฒนธรรมที่มีความเคร่งครัดในเรื่องขนบธรรมเนียมพิธีรีตอง ชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปเป็นคนอัธยาศัยดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือผู้เดินทางจากต่างประเทศ นอกจากนั้น เป็นคนที่ถือเรื่องการรักษาการนัดหมายอย่างเคร่งครัด
ประชากร
ประชากรของสหราชอาณาจักรมี 63.6 ล้านคน (ตัวเลขปี ค.ศ. 1998) โดยกระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ดังนี้

อังกฤษ 54.2 ล้านคน
สก๊อตแลนด์ 5.1 ล้านคน
เวลส์ 2.9 ล้านคน
ไอร์แลนด์เหนือ 1.6 ล้านคน
ประชากรทั้งประเทศพูดภาษาอังกฤษแต่ก็มีสำเนียง แตกต่างกันไป ซึ่งผู้ฟังจะรู้โดยทันทีว่ามาจากส่วนไหนของประเทศ

ค่าธรรมเนียมการบริการ ( Tip and Service Charge )

        สำหรับประเทศนิวซีแลนด์นั้น เราสามารถให้ทิปสำหรับการบริการที่ถูกใจได้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสริฟ หรือเด็กยกกระเป๋าตามโรงแรม แต่ไม่ใช่เป็นการบังคับให้เหมือนบางประเทศ และร้านอาหารก็ไม่มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมการบริการพิเศษลงในบิลอาหาร สบายใจได้เลยอย่างน้อยเราก็จ่ายค่าอาหารแบบสมน้ำสมเนื้อไม่ต้องกังวลว่า ร้านอาหารจะบวกค่าบริการ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในประเทศนิวซีแลนด์


เบอร์โทร 111   เหตุฉุกเฉิน ( โทรฟรี 24 ชั่วโมง )

เบอร์โทร 018   สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ (นิวซีแลนด์)

เบอร์โทร 0172 สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ ( ต่างประเทศ )

เบอร์โทร (09) 377 3886


โทรศัพท์ในประเทศนิวซีแลนด์

        สำหรับคนที่ไปเที่ยวนิวซีแลนด์และวอยากจะโทรกลับประเทศไทยวิธีที่ประหยัดที่สุดคือ การใช้โทรศัพท์สาธารณะของนิวซีแลน์ โดยปกติจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบใช้บัตร และแบบหยอดเหรียญ บัตร์โทรศัพท์สามารถหาซื้อได้ตาม ร้านค้าทั่วไป ที่ทำการไปรษณีย์ปั๊มน้ำมั้น ฯลฯ หากต้องการใช้ตู้โทรศัพท์ที่หยอดเหรียญ จะต้องใช้เหรียญ 20 เซ็นต์หยอดเพื่อใช้บริการ สำหรับคนที่ต้องการโทรกลับประเทศไทย ต้องกดหมายเลขดังนี้ " 00+66+ รหัสเมือง+ หมายเลขที่ต้องการ " นอกจากนี้ถ้าสังเกตดี ๆ ร้านอาหาร โรงแรม หรือสถานที่ท่องเที่ยว จะมีบริการฟรีด้วย หมายความว่าสามารถโทรติดต่อสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าบริการ เหมือนโทรภายในประเทศไม่เสียเงิน

น้ำประปาของประเทศนิวซีแลนด์

        น้ำประปาของประเทศนิวซีแลนด์มีความสะอาดมาก คุณภาพพอ ๆ กับน้ำดื่มบรรจุขวดที่ขายกันทั่วไปเลยทีเดียว มั่นใจได้เลยว่าสะอาดแน่นอนสามารถดื่มได้ทันที หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายควรพกขวดน้ำเปล่าไปด้วย เพื่อกรอกน้ำไว้ดื่มก่อนออกเดินทาง


การแลกเงินและตู้ ATM

        ควรพกเงิน US$ เพื่อใช้ในการแลกเปลี่บยเงินตรา ซึ่งจะมีศูนย์บริการอยู่ตามเมืองต่าง ๆ และภายในสนามบิน นอกจากนี้ธนาคารก็สามารถแลกได้เช่นเดียวกัน สำหรับตู้ ATM นั้น จะมีไว้ให้บริการทั่วทุกมุมเมือง และส่วนใหญ่จะรองรับบัตร ATM และบัตร Visa89


 

 

 

 

ID line : @somsiritours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog counters

Copyright © 2018 www.somsiritours.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป