Get the Flash Player to see this player.

 
สมัคร ยกเลิก
 

 
ข้อมูลทั่วไปประเทศอินเดีย
   
     ประเทศอินเดียครอบคลุมพื้นที่ถึง 3.3 ล้านตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดประเทศอัฟฟานิสถาน และปากีสถาน ทิศเหนือ ติดประเทศจีน ภูฏาน และเนปาล ทิศตะวันออก ติดประเทศพม่า และบังคลาเทศ ทิศใต้ ติดประเทศศรีลังกา
  ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบไปด้วย 4 ภูมิภาค ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย
- ภูมิภาคที่เป็นภูเขาใหญ่
- บริเวณที่เป็นราบลุ่ม ประเทศอินเดียครอบคลุมพื้นที่ถึง 3.3 ล้านตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดประเทศอัฟฟานิสถาน และปากีสถาน ทิศเหนือ ติดประเทศจีน ภูฏาน และเนปาล ทิศตะวันออก ติดประเทศพม่า และบังคลาเทศ ทิศใต้ ติดประเทศศรีลังกา
  ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบไปด้วย 4 ภูมิภาค ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย
- ภูมิภาคที่เป็นภูเขาใหญ่
- บริเวณที่เป็นราบลุ่มแม่น้ำคงคา และแม่น้ำสินธุ
- ภูมิภาคที่เป็นทะเลทราย
- พื้นที่คาบสมุทรทางตอนใต้

แม่น้ำคงคา และแม่น้ำสินธุ

- ภูมิภาคที่เป็นทะเลทราย

- พื้นที่คาบสมุทรทางตอนใต้
มี กรุงนิวเดลี เป็นเมืองหลวง ประชากรมีมากเป็นอันดับสองของโลก ประมาณ 1,049,700,188 ล้านคน ใช้ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษ ในวงราชการและธุรกิจ นอกนั้นยังมีภาษท้องถิ่นอีกนับร้อยภาษา แต่ที่นิยมใช้มี 14 ภาษา นับถือศาสนาฮินดูร้อยละ 81.3 มุสลิมร้อยละ 12 คริสต์ร้อยละ 2.3 สิกข์ร้อยละ 1.9 และอื่นๆ ร้อยละ 2.5 หน่วยเงินตราที่ใช้ คือ รูปี อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าร์สหรัฐ เท่ากับ 47 รูปี หรือ 1 รูปี ประมาณ 0.8 บาท

   อินเดียได้รับเอกราช เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1947 หลังจากต่อสู้แบบสันติวิธี โดยท่านมหาตมะ คานธี สัญลักษณ์ประจำชาติ คือ ภาพจำลองสิงโตหัวเสา จากเสาหินพระเจ้าอโศกแห่งเมืองสารนาถ ธงชาติอินเดีย เป็นแนวแถบนอน 3 สี ได้แก่

บนสุด สีเหลืองแสด ของดอกแซฟฟรอน แสดงถึงความกล้าหาญ การเสียสละ และจิตวิญญาณการเป็นผู้ให้

ตรงกลาง สีขาว คือ ความบริสุทธิ์และความสัตย์ ซึ่งมีรูปวงล้อสีน้ำเงิน หมายถึง ธรรมจักร และกฎธรรมชาติ

ด้านล่าง สีเขียวเข้ม คือ ความศรัทธา และความอุดมสมบูรณ์

   มีเพลง Jana-gana-mana เป็นเพลงชาติ สัตว์ประจำชาติ คือ สิงโต มีนกยุง เป็น นกประจำชาติ มีต้นบันยันทรี หรือต้นไทร เป็นต้นไม้ประจำชาติ มีดอกบัว เป็นดอกไม้ประจำชาติ และมีมะม่วง เป็น ผลไม้ประจำชาติ
  

ภูมิอากาศ
อินเดียมี 3 ฤดูกาลได้แก่

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคมอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10-17 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ - 3 องศาเซลเซียส เฉพาะบางเมืองเท่านั้น

เงินตรา
รูปีอินเดีย (INR)หน่วยย่อยของรูปีเรียก เปซ่า (Paise) อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 48.8 รูปี และ 1 รูปี เท่ากับ 0.7 บาท (16 ก.ค. 2552)
บัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ทั่วไปคือบัตร Visa American Express และ Mastercard

สามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 เหรียญสหรัฐ แต่จะต้องแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนำเข้า
ห้ามการนำเข้าและส่งออกเงินรูปีอินเดีย ถือว่าผิดกฎหมาย
เครื่อง ประดับประเภททองรูปพรรณ จะนำเข้าได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม และต้องแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีทัศน์ จะต้องแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่

ชาวต่างประเทศอาจเปิดบัญชีกับธนาคารต่างประเทศได้ และผู้เปิดบัญชีควรถือเงินสด หรือ Traveller's Cheque
การเบิกถอนเงินตราต่างประเทศในรูปเงินสดจากบัญชีธนาคารจะจำกัดไว้ไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐต่อเดือนต่อคน หากเกินครั้งละ 500 เหรียญสหรัฐต้องแสดงหลักฐานการอนุญาตให้นำเงินจำนวนนั้นเข้าประเทศ
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินรูปีอินเดียโดยวิธีการอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ไฟฟ้า
ใช้ระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกับประเทศไทย หากต้องการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเมืองไทยไปใช้ที่อินเดีย อาจจะต้องเปลี่ยนปลั๊กไฟเป็นแบบขากลม

เวลา
เวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าในประเทศไทย 1.30 ชั่วโมงแต่การทำกิจกรรมและบริหารเวลาจะต่างกันมากโดยทั่วไปชาวอินเดียส่วนใหญ่จะเริ่มงานและทานอาหารเช้าเวลา10.00 น.และพักเที่ยงตอน 14.00 น.หรือ 15.00 น. และทานอาหารเย็ยตอน 20.00 น.

การขอวีซ่า
วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) ของประเทศอินเดีย สามารถยื่นขอได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย อยู่ที่ซอยประสานมิตร ใกล้ๆ กับด้านหลังตึก GMM แกรมมี่ หรือหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเข้าจากทางซอยอโศกก็ได้

แผนกวีซ่า จะเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. สำหรับคนสัญชาติไทย ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย ก็เตรียมเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือเดินทางไทย ซึ่งต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (พร้อมถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปมาอีก 1 แผ่น)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว 1 ใบ
4. เงินค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย 1,700 บาท

การเดินทางในอินเดีย
ทางอากาศ
ประเทศอินเดียมีสนามบินนานาชาติหลายแห่งในทุกภาคของประเทศ

ทางรถไฟ
การรถไฟของอินเดียดำเนินการโดยรัฐบาลเรียกว่าIndia Railways เป็นเส้นทางเดินรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย และใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของโลก มีเส้นทางเดินรถไกล 62,000 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟทั้งหมดจำนวน 7,000 สถานี ผู้โดยสารมากถึงวันละ 12 ล้านคน

ทางรถยนต์
กฏจราจรของอินเดียคือไปซ้ายมาขวาเหมือนเมืองไทยอินเดียมีระบบขนส่งมวลชนบริการเป็นเส้นทางกระจายเชื่อมโยงทั่วทุกเมืองในประเทศ รถบัสมีประโยชน์มากสำหรับคนอินเดียที่อาศัยอยู่ในภูมิอากาศที่เป็นภูเขาสูงและไม่มีทางรถไฟติดต่อกับเมืองอื่นๆ อินเดียมีประชากรที่ยากจนและมีจำนวนมากรสบัสซึ่งเป้นพาหนะเพียงอย่างเดีวที่คนอินเดียส่วนใหญ่ของประเทศใช้กัน จึงค่อนข้างแออัดยัดเยียดและไม่สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว

รถเช่า
บริการรถเช่าในอินเดียจะให้เช่าพร้อมคนขับด้วย เพราะการขับรถในอินเดียไม่ง่ายนักนอกจากจะต้องรู้จักถนนหนทางแล้วยังต้องคอย ระวังคนและสัตว์ที่มักออกมาเพ่นพ่านเกะกะอยู่บนถนนอย่างถูกต้องเสียด้วย และเราจะได้ยินเสียงบีบแตรตลอดเวลาจนเหมือนจะเป็น วัฒนธรรมการขับรถในประเทศ อินเดียแต่ถึงจะมีรถมากแต่อินเดียมีสถิติของอุบัติเหตุทางรถยนต์น้อยมาก

ดอกไม้ประจำชาติ
ดอกไม้ประจำชาติของอินเดียคือ ดอกบัว

 

 

 

ID line : @somsiritours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog counters

Copyright © 2019 www.somsiritours.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป