Get the Flash Player to see this player.

 
สมัคร ยกเลิก
 

 
พม่า/MYANMAR
 
 
พระราชวังมัณฑะเลย์
 
 
        พระราชวังมัณฑะเลย์ คือพระราชวังในพม่า และเป็นพระราชวังสุดท้ายก่อนที่จะถูกทำลายโดยทหารอังกฤษ ประวัติพระราชวังมัณฑะเลย์เป็นพระราชวังที่สุดท้ายของพระเจ้าธีบอ เมื่ออังกฤษยึดครองพม่าในสงครามโลกครั้งที่สอง ทางอังกฤษคิดว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมของทหารญี่ปุ่น จึงได้ทำลายพระราชวังเสีย ปัจจุบันพระราชวังมัณฑะเลย์ได้รับการบูรณะโดยรัฐบาลพม่าพระราชวังมัณฑะเลย์ ประเทศพม่าอาณาจักรพุกามแห่งเอเชียอาคเนย์ สถาปนาขึ้นหลังจากอาณาจักรน่านเจ้าล่มสลาย หรือราว 1,200 กว่าปี ซึ่งนับว่าเก่าแก่กว่าอาณาจักรสุโขทัย หรือแม้แต่นครวัดเองมากมายพุกามตั้งอยู่เขตพื้นที่แห้งแล้ง Dry Zone ตอนกลางของพม่า ทั้งๆ ที่มีแม่น้ำอิระวดีที่ใหญ่กว่าเจ้าพระยาหลายเท่า แต่ที่ดินแถบนี้ก็แห้งแล้งเกินกว่าจะทำการเพาะปลูกได้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 อาณาจักรพุกามรุ่งเรืองสูงสุด ภายใต้การปกครองของ พระเจ้าอโนรธา ซึ่งได้รวบรวมพุกามเป็นปึกแผ่นและประดิษฐ์อักษรพม่าขึ้นใช้นับแต่นั้น ศาสนาพุทธเองก็รุ่งเรือง ผู้คนต่างศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงสร้างวัดสร้างเจดีย์จำนวนมากมายขึ้นทั่วอาณาจักร เพราะเชื่อว่า การสร้างเจดีย์จะได้อานิสงส์สูงสุด เจดีย์ของชาวบ้านก็จะมีขนาดเล็ก เจดีย์ของเจ้านายชั้นสูงก็จะมีขนาดใหญ่ เจดีย์หุ้มทองก็จะเป็นของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์
 
        เจดีย์จะสร้างจากอิฐเผาสีแดงหรือไม่ก็ศิลาแลง มีหลายรูปแบบ แต่ส่วนมากจะเป็นสี่เหลี่ยมหักมุมทรงกลมระฆังคว่ำ ทรงแบบอินเดีย ฯลฯ มีทั้งองค์เดี่ยว องค์หมู่ มากมายนับแทบไม่ถ้วน ว่ากันว่า เจดีย์ในพุกามมีมากถึง 4 พันองค์ แต่ทุกวันนี้หลงเหลืออยู่เพียง 2 พันกว่าองค์เท่านั้น ทั้งจากที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา และที่ถูกรื้อถอนมาสร้างเป็นกำแพงเมืองหอรบในสงครามครั้งสุดท้ายของพุกาม กับพระเจ้ากุบไลข่าน แห่งมองโกล ตลอดที่ราบริมฝั่งอิระวดี ล้วนเต็มไปด้วยเจดีย์น้อย-ใหญ่ หลากหลายลักษณะ เรียงรายสุดสายตา ด้วยเหตุนี้ พุกาม ถึงได้รับยกย่อง ให้เป็น มรดกโลก World Heritage จาก UNESCO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ID line : @somsiritours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog counters

Copyright © 2019 www.somsiritours.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป