Get the Flash Player to see this player.

 
สมัคร ยกเลิก
 

 
ลาว/LAOS
 
 
 
เขตการปกครองลาว

การแบ่งเขตการปกครอง

     ลาวแบ่งเป็น 16 แขวงและ 1 เขตปกครองพิเศษ หรือ นครหลวง* คือ
 

ชื่อ เมืองเอก พื้นที่ (km²)
ประชากร
(ปี 2547)
1. แขวงอัดตะปือ / Attapu เมืองสามักคีไซ (สามัคคีไชย) 10,320 114,300
2. แขวงบ่อแก้ว/ Bokeo เมืองห้วยซาย (ห้วยทราย) 6,196 149,700
3. แขวงบอลิคำไซ / Boli khamxai เมืองปากซัน 14,863 214,900
4. แขวงจำปาสัก / Champasak เมืองปากเซ 15,415
575,600
5. แขวงหัวพัน / Houaphan เมืองซำเหนือ 16,500 322,200
6. แขวงคำม่วน / Khammouan เมืองท่าแขก 16,315 358,800
7. แขวงหลวงน้ำทา / Louang Namtha เมืองหลวงน้ำทา 9,325 150,100
8. แขวงหลวงพระบาง/ Louang Phabang เมืองหลวงพระบาง 16,875 408,800
9. แขวงอุดมไซ (อุดมชัย) / Oudomxai เมืองไซ
15,370

275,300
10. แขวงพงสาลี / Phongsali เมืองพงสาลี 16,270 199,900
11. แขวงสาละวัน / Salavan เมืองสาละวัน (สาระวัน) 10,691 10,691
12. แขวงสะหวันนะเขด (สุวรรณเขต) / Savannakhet เมืองไกสอน พมวิหาน 21,774 721,500
13. นครหลวง วียงจันทน์ / Vientiane capita นครหลวงเวียงจันทน์ (ประกอบด้วยเมืองจันทะบูลี, เมืองสีสัดตะนาก, เมืองไซเสดถา เมืองสีโคดตะบอง เมืองหาดซายฟอง และ ตอนใต้ของเมืองไซทานี) 3,920
692,900
14. แขวงเวียงจันทน์ / Vientiane เมืองโพนโฮง 15,927 373,700
15. แขวงไซยะบูลี / Xaignabouli เมืองไซยะบูลี (ไชยะบุรี) 16,389 382,200
16. แขวงเซกอง / Xekong เมืองละมาม 7,665
83,600
17. แขวงเชียงขวาง / Xiangkhoang เมืองโพนสะหวัน (โพนสวรรค์) 15,880 262,200
 
 
 
 
 
 
 

ด่านพรมแดนช่องเม็ก แขวงจำปาสัก ประเทศลาว

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีการยุบเขตพิเศษไซสมบูน (หมายเลข 16 ในแผนที่) อย่างเป็นทางการ ตามรัฐดำรัสนายกรัฐมนตรี (คำสั่งนายกรัฐมนตรี) เลขที่ 10/นย. ลงวันที่ 13 มกราคม 2549 โดยเมืองท่าโทมถูกรวมกับแขวงเชียงขวาง และเมืองไซสมบูนถูกรวมกับแขวงเวียงจันทน์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ID line : @somsiritours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog counters

Copyright © 2019 www.somsiritours.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป