Get the Flash Player to see this player.

 
สมัคร ยกเลิก
 

 
เวียดนาม/VIETNAM
 
 

สุสานโฮจิมินห์

 

สุสานโฮจิมินห์ เวียดนาม(Ho Chi Minh's Mausoleum)

 
    สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’ s Mausoleum) หรือชื่อในภาษาเวียดนามว่า จู่ติกโอจิมินห์(Lang Chu Tich ho Chi Minh) เป็นสุสานขนาดใหญ่ของอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนาม ตั้งอยู่ที่กึ่งกลางจัตุรัสบาสติงห์, ซึ่งเป็นสถานที่ที่โฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพของเขาเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945
 
  สุสานแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 กันยายน 1973 โดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากสุสานของเลนินในกรุงมอสโคว์ แต่รวมสถาปัตยกรรมของเวียดนามเข้าไปด้วย มีความสูง 21.6 เมตรและกว้าง 41.2 เมตร บริเวณพื้นที่รอบเป็นสวนที่ถูกแบ่งด้วยทางเดิน ประกอบไปด้วยดอกไม้และต้นไม้ประมาณ 250 ชนิดที่มาจากทั่วทั้งเวียดนาม
 

ร่างของโฮจิมินห์ถูกเก็บรักษาอยู่ในโลงแก้วบริเวณใจกลางสุสาน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รู้จักกับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนาม โดยในสุสานแห่งนี้ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้น, ห้ามพูดคุยเสียงดัง, และไม่อนุญาตให้สูบบุรี่,ถ่ายรูปและวิดีโอ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ID line : @somsiritours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog counters

Copyright © 2019 www.somsiritours.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป