Get the Flash Player to see this player.

 
สมัคร ยกเลิก
 

 
ฮ่องกง/HONGKONG
 
 
 
ภูมิศาสตร์ฮ่องกง
      เกาะฮ่องกงเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ถัดจากเกาะลันเตา โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 80.4 ตารางกิโลเมตร เกาะฮ่องกงอยู่หากจากแผ่นดินใหญ่ไม่มาก โดยมีอ่าววิคตอเรียกั้นอยู่ระหว่างเกาะฮ่องกงกับเกาลูน
ที่ตั้งของเกาะฮ่องกง(สีแดง)ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง(สีเขียว)
 
วัฒนธรรมฮ่องกง
        ฮ่องกงคือสีสันแห่งวัฒนธรรมประเพณีอันละลานตาน่าอัศจรรย์ เมืองใหญ่ซึ่งหลากหลายด้วยผู้คนต่างชาติภาษา ที่ซึ่งความใหม่และความเก่าพบกันอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่หอคอยเหล็กกล้าส่องประกายระยับ ไปจนถึงวัดวาอารามอันงดงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์อย่างดี ลักษณะอันไม่หยุดนิ่งของฮ่องกงหล่อหลอมขึ้นจากอดีตอันมั่งคั่งกอปรกับความฝันถึงอนาคต
การผสมผสานทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมแต่โบราณกาลเป็นอีกด้านที่น่าตื่นใจที่สุดสำหรับการมาเยือนฮ่องกง และเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่นครแห่งชีวิตภาคภูมิใจ จึงมีการจัดโครงการ
สีสันวัฒนธรรมขึ้น เพื่อพานักท่องเที่ยวไปสัมผัสโอกาสอันน่าพิศวงต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงวิถีชีวิตของฮ่องกงได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น 
       นักท่องเที่ยวยังอาจเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของฮ่องกงด้วยการเยี่ยมชมอนุสรณ์สิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของฮ่องกง แหล่งประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจะพาคุณสัมผัสโลกของฮ่องกงในอดีต หยั่งซึ้งถึงเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่ก่อร่างขึ้นในนครซึ่งก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งนี้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ID line : @somsiritours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog counters

Copyright © 2019 www.somsiritours.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป