Get the Flash Player to see this player.
 
สมัคร ยกเลิก

 
เกาหลี/KOREA
 
 

ปราสาทช็อกโกแลต

 

 
        ปราสาทช็อกโกแลต ศูนย์รวมของช็อกโกแลต เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของเกาหลีที่สร้างด้วยหินภูเขาไฟแห่งเกาะเชจู ช็อกโกแลตในขนาดและรูปแบบต่าง ๆ รวบรวมจากทั่วโลก ช็อกโกแลตรถโสม รสชาเขียว รสมะม่วง และรสใหม่ ๆ ถูกผลิตขึ้นมาสำหรับผู้นิยมช็อกโกแลตทั้งหลาย และยังสามารถชมวิธีการผลิตแบบท้องถิ่นได้โดยการมองผ่านตู้กระจก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog counters